A.Mažintienė: sieksime Ūkio banko bankroto proceso skaidrumo ir efektyvumo

Šiandien, kovo 18 d. įvyko pirmasis Ūkio banko kreditorių susirinkimas, kuriam pirmininkavo daugumos kreditorių balsavimu išrinkta Aurelija Mažintienė, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovė.
        „Kaip žinia, pagal įstatymus banko bankroto atveju kreditorių susirinkimo pagrindinė funkcija banko bankroto procese yra išrinkti kreditorių komitetą – tai ir buvo padaryta šio susirinkimo metu“, – teigė A.Mažintienė, naujai išrinkto Ūkio banko kreditorių komiteto pirmininkė.
Nutarta, kad kreditorių komitetą sudarys septyni nariai:
– 5 „Indėlių ir investicijų draudimas, įskaitant ir komiteto pirmininką, atstovai;
– Banko darbuotojų atstovas, išrinktas banko darbuotų balsavimu;
– UAB Lifoda – privatus Lietuvoje veikiantis juridinis asmuo, turintis vieną didžiausių kreditorinių reikalavimų kreditorių ketvirtoje eilėje.
       „Nors komitetą pagal įstatymus galėtų sudaryti ir kiek daugiau narių, išrinkta septynių narių komiteto sudėtis, siekiant užtikrinti efektyvią komiteto veiklą, racionalius ir savalaikius komiteto sprendimus, kas, manau, yra visų kreditorių bendras interesas“, – sakė A.Mažintienė.
Jos teigimu, bus siekiama, jog komiteto veikla užtikrintų kuo skaidresnę ir efektyvesnę bankroto procedūros eigą, o bankroto procesas būtų sklandus ir leistų kreditoriams atgauti maksimalias  atgautinas lėšų sumas.