Indėlių draudimo fondo paskirtis – kaupti finansinius išteklius ir indėlių draudimo garantijų sistemos dalyviui tapus nemokiam, iš sukauptų finansinių išteklių, išmokėti draudimo išmokas indėlininkams.