Indėlių draudimo fondo paskirtis – kaupti finansinius išteklius ir indėlių draudimo garantijų sistemos dalyviui tapus nemokiam iš sukauptų finansinių išteklių išmokėti draudimo išmokas indėlininkams.