Indėlių draudimo sistemos dalyviai teikia VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) duomenis apie pagrindinius apdraustuosius indėlius ir pagrindinių apdraustųjų indėlininkų skaičių, buvusius praėjusio mėnesio paskutinę dieną. Šie duomenys turi būti pateikti iki kiekvieno mėnesio 10 dienos. Duomenys teikiami prisijungus prie draudimo įmonės Elektroninės draudimo įmokų valdymo sistemos, vadovaujantis Lietuvos respublikos finansų ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-400 patvirtintu Periodinių (ex ante) ir specialiųjų (ex post) indėlių draudimo įmokų ir pirmųjų (avansinių) draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo, delspinigių už laiku nesumokėtą indėlių draudimo įmoką skaičiavimo ir mokėjimo bei įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos aprašu.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai teikia draudimo įmonei duomenis apie įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimą nurodydami: ar turi teisę saugoti klientams priklausančius vertybinius popierius ir pinigines lėšas; ar vykdo pavedimus klientų sąskaita; per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų pavedimų klientų sąskaita vertę ir apskaičiuotą draudimo įmokos sumą.  Šie duomenys turi būti pateikti iki kiekvienų metų sausio 10 d. Duomenys teikiami prisijungus prie draudimo įmonės Elektroninės draudimo įmokų valdymo sistemos, vadovaujantis vadovaujantis Lietuvos respublikos finansų ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-400 patvirtintu Periodinių (ex ante) ir specialiųjų (ex post) indėlių draudimo įmokų ir pirmųjų (avansinių) draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo, delspinigių už laiku nesumokėtą indėlių draudimo įmoką skaičiavimo ir mokėjimo bei įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos aprašu.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai  metinę įsipareigojimų investuotojams draudimo įmoką turi sumokėti iki tų metų, už kuriuos mokama įmoka, sausio 10 dienos.

Prašymo formos šabloną, suteikiantį prisijungimus prie draudimo įmonės Elektroninės draudimo įmokų valdymo sistemos, Indėlių draudimo sistemos ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai gali rasti paspaudę šią nuorodą.

Indėlių draudimo sistemos ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai draudimo įmonės Elektroninės draudimo įmokų valdymo sistemos naudojimo instrukciją gali rasti paspaudę šią nuorodą.