Įmonės uždaviniai:

  • Kaupti lėšas įmonės administruojamuose fonduose. Įmonė teisės aktų nustatyta tvarka iš kredito įstaigų, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas, priima draudimo įmokas bei kaupia jas Indėlių draudimo fonde bei Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde. Siekiant užtikrinti efektyvų draudimo įmokų surinkimą yra tikrinamos draudimo įmokų ataskaitos, jų pateikimo terminai bei kontroliuojamas draudimo įmokų sumokėjimas.
  • Investuoti administruojamus fondus ir įmonės nuosavo kapitalo lėšas į tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius. Investuojama užtikrinant investicijų saugumą ir likvidumą. Užtikrinus investicijų saugumą ir likvidumą, siekiama investicijų pelningumo.
  • Įvykus draudžiamajam įvykiui, operatyviai, laikantis nustatytų terminų, apskaičiuoti bei išmokėti draudimo išmokas. Priemonės uždaviniui įgyvendinti: draudimo išmokų apskaičiavimas draudžiamojo įvykio atveju, draudimo išmokų gavėjų sąrašų sudarymas, draudimo išmokų mokėjimas.

Socialinė atsakomybė:

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  yra socialiai atsakinga įmonė.

Pateikiame socialinės atsakomybės politiką:

 

Pristatome įmonės socialinės atsakomybės ataskaitą: