Europos indėlių draudikų forumas (angl. European Forum of Deposit Insurance):

VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) aktyviai dalyvauja tarptautinėje indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudikų veikloje. Įmonė yra asociacijos Europos indėlių draudikų forumas (www.efdi.eu) tikroji narė.

Europos indėlių draudikų forumas (toliau – EFDI) – tai organizacija, vienijanti 68 Europos indėlių draudimo įmones iš 44 šalių. Įmonė šios organizacijos nare tapo 2004 m. ir nuo tada dalyvauja nuolatiniuose susitikimuose ir konferencijose bei metiniuose generaliniuose susitikimuose.

EFDI siekia užtikrinti bei prisidėti prie Europos finansinio stabilumo ir palaiko glaudžius darbinius santykius su tomis Europos ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios atsako už finansinį stabilumą, dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su finansų rinkų augimu, stabilumu ir vientisumu. EFDI viešina ir padeda įdiegti geriausius europinius indėlių draudimo sistemos standartus, bankų pertvarkymo mechanizmus, dalinasi gerąja patirtimi ir ekspertų rekomendacijomis diegiant naujas bei tobulinant jau esamas indėlių draudimo sistemas.

EFDI palaiko glaudžius darbinius santykius su pagrindinėmis Europos ir akademinės visuomenės bei tarptautinėmis organizacijomis, ypač su Europos Komisija (EK), Europos centriniu banku (ECB), Europos bankininkystės institucija (EBI), Pasaulio banku (PB), Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), Europos finansinių paslaugų apskrituoju stalu (EFSR), Europos bankų federacija (EBF) ir Tarptautine indėlių draudikų asociacija (IADI).

2015 m. lapkričio 5 d. VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ buvo paskelbta šalimi, kuri organizuos EFDI metinį generalinį susitikimą ir konferenciją Lietuvoje 2016 m. rugsėjo 29 d – spalio 1 d.

Tarptautinė indėlių draudikų asociacija (angl. International Association of Deposit Insurers – IADI):

Įmonė aktyviai dalyvauja Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos veikloje (www.iadi.org). IADI buvo įkurta 2002 metais ir vienija 82 narius visame pasaulyje.

Įmonė palaiko ryšius su 35 indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstaigomis iš 33 pasaulio šalių, tarp jų iš Europos – su 26 įstaigomis, Azijos – su 4, Pietų Amerikos – su 3, Šiaurės Amerikos – su 2.

* Pirmą kartą Lietuvoje vyko tarptautinė konferencija apie Europos indėlių draudimo sistemą

2016 m. rugsėjo 28 – 30 dienomis Vilniuje vyko VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo įmonė) ir Europos indėlių draudikų forumo (EFDI) organizuota konferencija „Harmonizacija vs. centralizacija – ar Europos indėlių draudimo sistema (EDIS) yra išeitis?“, kurios metu indėlių draudimo įmonių ir svarbių tarptautinių organizacijų atstovai diskutavo apie bendros indėlių draudimo sistemos Europoje įgyvendinimą bei jos reikšmę baigiant kurti Europos bankų sąjungą.

Konferencijos metu dešimt ES valstybių pasirašė pirmąją tarpusavio bendradarbiavimo sutartį, kurioje rinkos profesionalai įtvirtino sklandesnio bendradarbiavimo tarp indėlių draudimo sistemų veikimo gaires. Pagrindinis Europos indėlių draudikų forumo tikslas yra prisidėti prie tarptautinio finansų sistemos stabilumo, skatinti Europos šalių bendradarbiavimą, siekiant sustiprinti indėlių draudimą ir investuotojų kompensavimą.

Metiniame EFDI narių susitikime 2016 m. rugsėjo 29 d. vyko naujos valdybos narių rinkimai. Jų metu Draudimo įmonės direktorė Aurelija Mažintienė buvo išrinkta į Europos indėlių draudikų forumo valdybą. A. Mažintienė valdyboje bus atsakinga už EFDI finansų ir biudžeto valdymą. Tai pirmas kartas, kuomet į forumo, kuris vienija 56 šalis, valdybą išrinktas atstovas iš Baltijos šalių.