2018 m. vasario 13 d. kredito unijai Taupkasė įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB „Citadele“ banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2018 m. vasario 26 d. kredito unijos Taupkasė indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra AB „Citadele“ bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 18,68 mln. eurų, skirtų – 2572 indėlininkų. Kredito unijos Taupkasė indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2023 m. vasario 13 d.

2018 m. sausio 16 d. kredito unijai Centro taupomoji kasa įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą UAB Medicinos banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2018 m. vasario 6 d. kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra UAB Medicinos bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 10,56  mln. eurų, skirtų – 1000 indėlininkų. Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2023 m. sausio 16 d.

2017 m. lapkričio 10 d. kredito unijai „Vilniaus kreditas“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB „Citadele“ banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. lapkričio 28 d. kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra AB „Citadele“ bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 20,4 mln. eurų, skirtų – 1248 indėlininkams. Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2022 m. lapkričio 10 d.

2017 m. rugsėjo 25 d. kredito unijai „Baltija“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. spalio 6 d. kredito unijos „Baltija“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Daliai minėtos kredito unijos indėlininkų draudimo išmokų išmokėjimas buvo atidėtas dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyriaus atliekamo ikiteisminio tyrimo. Po atlikto tyrimo, nustačius draudimo išmokų gavėjus, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių banką pervedė papildomas draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. spalio 19 d. kredito unijos „Baltija“ indėlininkai, kuriems išmokos nebuvo pradėtos mokėti 2017 m. spalio 6 d.,  gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra AB Šiaulių bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 11,53 mln. eurų, skirtų – 1024 indėlininkams. Kredito unijos „Baltija“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2022 m. rugsėjo 25 d.

2017 m. rugsėjo 25 d. Namų kredito unijai įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. spalio 6 d. Namų kredito unijos indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Daliai minėtos kredito unijos indėlininkų draudimo išmokų išmokėjimas buvo atidėtas dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyriaus atliekamo ikiteisminio tyrimo. Po atlikto tyrimo, nustačius draudimo išmokų gavėjus, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių banką pervedė papildomas draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. spalio 26 d. Namų kredito unijos indėlininkai, kuriems išmokos nebuvo pradėtos mokėti 2017 m. spalio 6 d.,  gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra AB Šiaulių bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 1,38 mln. eurų, skirtų – 329 indėlininkų. Namų kredito unijos indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2022 m. rugsėjo 25 d.

2017 m. kovo 17 d. Pajūrio kredito unijai įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą UAB Medicinos banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. kovo 28 d. Pajūrio kredito unijos indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra UAB Medicinos bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 2,15 mln. eurų, skirtų – 297 indėlininkams. Pajūrio kredito unijos indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2022 m. kovo 17 d.

2017 m. kovo 7 d. kredito unijai „Žemaitijos iždas“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutartimi kredito unijai „Žemaitijos iždas“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi buvo paskirta Irena Janulionienė. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą UAB Medicinos banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2017 m. kovo 20 d. kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai galėjo kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Bendra UAB Medicinos bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekė 1,63 mln. eurų, skirtų – 189 indėlininkams. Per 5 metų laikotarpį 99,9  proc. draudimo išmokų buvo atsiimta. Neatsiimtos indėlių draudimo išmokos (1 186,25 Eur) buvo  sugrąžintos į Indėlių draudimo fondą.

2016 m. rugsėjo 20 d. kredito unijai „Amber“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą UAB Medicinos banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2016 m. rugsėjo 29 d. kredito unijos „Amber“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra UAB Medicinos bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 19,97 mln. eurų, skirtų – 989 indėlininkams. Kredito unijos „Amber“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2021 m. rugsėjo 20 d.

2014 m. balandžio 30 d. kredito unijai „Naftininkų investicijos“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėjo kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkams draudimo išmokas per pasirinktą mokėjimo agentą AB „Citadele“ banką. Iš viso kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkams išmokėta  3,43 mln. eurų. 2019 m. balandžio 30 d., suėjus 5 metų terminui nuo kredito unijos „Naftininkų investicijos“ draudžiamojo įvykio dienos, draudimo išmokos baigtos mokėti.

2014 m. sausio 17 d. kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėjo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams draudimo išmokas per pasirinktą mokėjimo agentą Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Iš viso kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams išmokėta 64,1 mln. eurų. 2019 m. sausio 17 d., suėjus 5 metų terminui nuo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ draudžiamojo įvykio dienos, draudimo išmokos baigtos mokėti.

2013 metų gegužės 9 d. kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  išmokėjo kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams draudimo išmokas per pasirinktą mokėjimo agentą Danske Bank A/S Lietuvos filialą.  Iš viso kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams išmokėta 6,67 mln. eurų. 2018 m. gegužės 9 d., suėjus 5 metų terminui nuo kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas“ draudžiamojo įvykio dienos, draudimo išmokos baigtos mokėti.

2013 m. vasario 18 d. Ūkio bankui įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba šį banką pripažino nemokiu ir visam laikui atšaukė jam išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) dalyvavo banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo finansavime. Taikant banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo finansavimo modelį, Įmonė draudimo išmokų konkretiems indėlininkams atskirai nemoka. Indėlininkų BAB Ūkio banke laikyti indėliai yra perduoti Šiaulių bankui. Šie asmenys prilyginami AB Šiaulių banko indėlininkams.

2013 m. sausio 24 d. Nacionalinei kredito unijai įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  išmokėjo Nacionalinės kredito unijos indėlininkams draudimo išmokas per pasirinktą mokėjimo agentą Danske Bank A/S Lietuvos filialą.  Iš viso Nacionalinės kredito unijos indėlininkams išmokėta 34,8 mln. eurų. 2018 m. sausio 24 d., suėjus 5 metų terminui nuo Nacionalinės kredito unijos draudžiamojo įvykio dienos, draudimo išmokos baigtos mokėti.

2013 m. sausio 24 d. kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją.  VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokėjo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ indėlininkams draudimo išmokas per pasirinktą mokėjimo agentą Danske Bank A/S Lietuvos filialą. Iš viso kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ indėlininkams išmokėta 5,04 mln. eurų. 2018 m. sausio 24 d., suėjus 5 metų terminui nuo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ draudžiamojo įvykio dienos, draudimo išmokos baigtos mokėti.

2011 m. lapkričio 24 d. AB banką SNORAS įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba šį banką pripažino nemokiu ir visam laikui atšaukė jam išduotą veiklos licenciją. Įvykus draudžiamajam įvykiui, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ indėlininkams draudimo išmokas pradėjo mokėti 2011 m. gruodžio 14 d, t.y. praėjus 15 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo išmokos buvo išmokamos per bankus. BAB banko SNORAS indėlininkams iš viso buvo išmokėta 1183,02 mln. eurų draudimo išmokų. 2016 m. lapkričio 24 d., suėjus 5 metų terminui nuo BAB banko SNORAS draudžiamojo įvykio dienos, draudimo išmokos baigtos mokėti.

1999 m. rugsėjo 13 d. buvo sustabdyta „Litimpeks“ banko veikla. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė), vadovaudamasi LR gyventojų indėlių draudimo įstatymu, Įmonės tarybos 1999 m. rugsėjo 6 d. patvirtinta draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, skubiai parengė programinę įrangą, kurios pagalba apdorojo AB „Litimpeks“ banko pateiktus gyventojų indėlių duomenis, indėlininkų sąrašus ir paskaičiavo jiems priklausančias draudimo išmokas. Iš viso buvo priskaičiuota 14 590 tūkst. Lt draudimo išmokų 4 665 indėlininkams. Draudimo išmokoms mokėti buvo pasirinktas efektyviausias mokėjimo būdas – atidarant einamąsias sąskaitas bankrutavusio banko indėlininkams stabiliai veikiančiame banke. Iš 5 bankų pasirinktas Lietuvos žemės ūkio bankas, kuriame buvo atidarytos indėlių iki pareikalavimo sąskaitos, skirtos AB „Litimpeks“ banko indėlininkams ir į jas pervestos draudimo išmokų lėšos, kurios buvo pradėtos mokėti 1999 m. gruodžio 1 dieną. Draudimo išmokos „Litimpeks“ banko indėlininkams sudarė 13.7 proc. visų iki 1999 m. gruodžio 1 d. surinktų draudimo įmokų. Tuo metu „Litimpeks“ banko sumokėtos draudimo įmokos tesudarė 7.2 proc. visų draudimo išmokų, išmokėtų šio banko indėlininkams.

1997 m. rugpjūčio 8 d. bankroto byla iškelta AB „Tauro“ bankui. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) operatyviai parengė „Draudimo kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo taisykles”, kurios patvirtintos 1997 m. rugsėjo 26 d. vykusiame Įmonės tarybos posėdyje. Draudimo išmokoms buvo pasirinktas efektyviausias, užsienio praktikoje populiarus, mokėjimo būdas bankrutavusio banko indėlininkams atidarant einamąsias sąskaitas kitame veikiančiame banke. Tarybos posėdyje nuspręsta draudimo išmokoms pasirinkti Lietuvos Taupomąjį banką. Indėlių draudimo Įmonės specialistai skubiai parengė programinę įrangą, padėjusią apdoroti AB „Tauro“ banko pateiktus gyventojų indėlių duomenis, indėlininkų sąrašus bei jiems priklausančias draudimo išmokas. Tuoj pat buvo atidarytos asmeninės indėlininkų sąskaitos Lietuvos Taupomajame banke ir į jas pervestos draudimo išmokų sumos. 1997 m. spalio 3 d. į septynis Lietuvos Taupomojo banko skyrius Įmonė draudimo išmokoms pervedė 4 278 tūkst. Lt. Jas gavo 1 645 indėlininkai. Lietuvos Taupomajam bankui už draudimo išmokų įskaitymą į indėlininkų sąskaitas sumokėtas 17 tūkst. Lt mokestis. AB „Tauro“ banko draudimo išmokoms panaudota dalis surinktų draudimo Įmokų, kurių iki 1997 m. spalio 1 d. Įmonė buvo sukaupusi 13 291 tūkst. Lt. AB „Tauro” banko draudimo įmoka tesudarė 192 tūkst. Lt.