VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” veikia šios komisijos/darbo grupės:

  • Atstovavimo bankrutavusiose finansų įstaigose darbo grupė analizuoja ir svarsto bankrutuojančių kredito įstaigų bankrotų administratorių pateiktą informaciją kreditorių susirinkimui/komitetui. Formuoja Draudimo įmonės poziciją atitinkamais klausimais ir tais klausimais priima nutarimus kreditorių susirinkime/komitete.
  • Draudimo išmokų mokėjimo paslaugų teikėjų atrankos komisija svarsto ir priima sprendimą dėl mokėjimo paslaugų teikėjo (-ų) atrinkimo, kad indėlių draudžiamojo įvykio atveju ar įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio atveju indėlių draudimo išmokos ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokos indėlininkams ir investuotojams būtų išmokamos laiku.
  • Viešųjų pirkimų komisija vykdo viešųjų pirkimų procedūras pirkimams, kurių vertė didesnė kaip 9 000 Eur be PVM.
  • Personalo atrankos komisija vykdo atrankos procesą į Konkursinių pareigybių sąraše nurodytas pareigybes.
  • Inventorizacijos komisija vykdo metinę turto inventorizaciją. Įveda trumpalaikį ir ilgalaikį turtą į eksploataciją.
  • Dokumentų ekspertų komisija vertina Draudimo įmonės kalendorinių metų dokumentus ir priima sprendimą dėl šių dokumentų saugojimo ir/ar naikinimo.
  • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis komisija inicijuoja ir atlieka Indėlių draudimo sistemos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Sudaro testavimo programas, konkretaus testavimo scenarijus, vykdant testavimus, vertinant testavimų rezultatus.