Įmonei įteiktas ISO 9001 sertifikatas

Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ išduotas ISO 9001 sertifikatas.

Nors įmonės veikla yra  griežtai reglamentuota bei nuolat taikomas sisteminis požiūris į vadybą, kokybės vadybos sistemos įdiegimo dėka pavyko dar labiau patobulinti esamus procesus.

Šis sertifikatas yra svarbus pasiekimas įmonei, vietiniu ir tarptautiniu lygiu įrodantis, jog įmonė nuolat teikia paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius ir teisinius reikalavimus.

Tikimės, kad įmonei išduotas ISO 9001 sertifikatas sustiprins visuomenės pasitikėjimą Lietuvos indėlių draudimo sistemos stabilumu bei efektyvi įmonės veikla užtikrins veiksmingą bendradarbiavimą su finansų įstaigomis.

 

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ kokybės vadybos sistemos politika