Įmonei įteiktas ISO 9001 sertifikatas

Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ išduotas ISO 9001 sertifikatas.

Nors įmonės veikla yra  griežtai reglamentuota bei nuolat taikomas sisteminis požiūris į vadybą, kokybės vadybos sistemos įdiegimo dėka pavyko dar labiau patobulinti esamus procesus.

Šis sertifikatas yra svarbus pasiekimas įmonei, vietiniu ir tarptautiniu lygiu įrodantis, jog įmonė nuolat teikia paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius ir teisinius reikalavimus.

Tikimės, kad įmonei išduotas ISO 9001 sertifikatas sustiprins visuomenės pasitikėjimą Lietuvos indėlių draudimo sistemos stabilumu bei efektyvi įmonės veikla užtikrins veiksmingą bendradarbiavimą su finansų įstaigomis.

 

2023 m. lapkričio 13 d. įmonei buvo pratęstas ISO 9001 sertifikatas, kurio gavimas patvirtina, kad įmonės vadybos sistema Draudimo fondų administravimas: įplaukų apskaičiavimas, surinkimas ir valdymas; išmokų apskaičiavimas ir išmokėjimas, draudimo sistemų monitoringas, atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

2024 m. gegužės 7 d. VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” buvo išduotas naujas atitikties patvirtinimo sertifikatas su pakeistu veiklos adresu ir atnaujintu pavadinimu dėl teisinio statuso pakeitimo.

 

Viešosios įstaigos „Indėlių ir investicijų draudimas“ kokybės vadybos sistemos politika