VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ struktūra patvirtinta finansų ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1K-88.

 Įmonės tarybą sudaro:

  • Tarybos pirmininkė Vilma Mačerauskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorė;
  • Tarybos pirmininko pavaduotoja Lina Frejutė, Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus patarėja;
  • Tarybos narė Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento, Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja;
  • Tarybos narys Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos narys;
  • Tarybos narys Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.