VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ struktūra patvirtinta finansų ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1K-88.

 Įmonės tarybą sudaro:

  • Tarybos pirmininkė Vilma Mačerauskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorė;
  • Tarybos pirmininko pavaduotoja Lina Frejutė, Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus patarėja;
  • Tarybos narė Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento, Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja;
  • Tarybos narė Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamento direktorė;
  • Tarybos narys Jokūbas Markevičius, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Finansinio stabilumo departamento direktorius.