Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytą pranešimą apie pažeidimus valstybės įmonėje ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ galite pateikti valstybės įmonės ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – Draudimo įmonės elektroninio pašto adresu [email protected]. Pranešimo formą rasite čia.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ korupcijos prevencijos politika

Jeigu norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu [email protected]. Taip pat galite pranešti apie korupcijos apraiškas tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Vertinimo aprašymai: