Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytą pranešimą apie pažeidimus valstybės įmonėje ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ galite pateikti valstybės įmonės ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – IID elektroninio pašto adresu [email protected]. Pranešimo formą rasite čia.

Informacijos apie pažeidimus valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ teikimo tvarkos aprašas

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ korupcijos prevencijos politika

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu [email protected] arba STT: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys

Vertinimo aprašymai:

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis