Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytą pranešimą apie pažeidimus viešojoje įstaigoje ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ galite pateikti viešosios įstaigos ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – IID) vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – IID elektroninio pašto adresu [email protected]. Pranešimo formą rasite čia.

Už korupcijos prevenciją IID atsakingas atitikties užtikrinimo pareigūnas Robertas Kvietkovskis (tel. +370 5 213 5657; el. paštas: [email protected]).

VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ korupcijos prevencijos politika

Jeigu norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu [email protected]. Taip pat galite pranešti apie korupcijos apraiškas tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

2023 m. valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ nebuvo gauta pranešimų apie pažeidimus, kuriems būtų taikomi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai.


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sritys, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė

Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų aprašymai:


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinė programa