Norėdami gauti informaciją iš mūsų įmonės, atsiųskite mums užpildytą prašymo formą.

Prašymas turi būti pasirašytas.

Prašymų formos:

Forma_neįsigaliojusios BAB banko Snoras obligacijas

Forma neįsigaliojusios BAB banko Snoras akcijos

Fizinių asmenų prašymo forma 

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu.