2005 metų gegužės 05 dieną buvo iškelta bankroto byla FMĮ „International Market Investments“.

Draudimo išmokų suma 16-ai investuotojų sudarė 194 673 Lt.

Draudimo išmokos bankrutavusios FMĮ „International Market Investments“ indėlininkams buvo pervestos į investuotojų nurodytas sąskaitas.