Dėl viešosios įstaigos ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ įstatuose reglamentuotos veiklos specifikos, konsultavimasis su visuomene nėra vykdomas.