„Amber“ indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Amber“ indėlininkai iki 2021 m. rugsėjo 21 d. raginami atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas.

 Iki 2021 m. rugsėjo 21 d. indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, jos nebebus toliau mokamos. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: www.iidraudimas.lt arba kreiptis į IID adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657

 

2016 m. rugsėjo 20 d. kooperatinės bendrovės  kredito unijai „Amber“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą UAB „Medicinos bankas“ pervedė draudimo išmokas, į kurio padalinius, veikiančius Vilniuje, bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Amber“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo.