Atnaujintas indėlių draudimas Nacionalinei kredito unijai

ringan.php;VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” taryba 2008-08-13 nutarimu Nr. 02-8 atnaujino indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl Nacionalinei kredito unijai taikytos poveikio priemonės atšaukimo“ bei į valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 02-2-1 „Dėl laikino indėlių draudimo nutraukimo Nacionalinei kredito unijai“ („Informaciniai pranešimai“, 2008, Nr. 14-204) valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba n u t a r i a: 1. Atnaujinti indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai. 2. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 02-2-1 „Dėl laikino indėlių draudimo nutraukimo Nacionalinei kredito unijai“ („Informaciniai pranešimai“, 2008, Nr. 14-204) pripažinti netekusiu galios.