Bankrutavusios kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“  ragina bankrutavusios kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkus  atsiimti iki 2023 m. sausio 16 d. draudimo išmokas iš UAB Medicinos banko padalinių, esančių Vilniaus m.

Tuo atveju, jei bankrutavusios kredito unijos indėlininkai neatsiims jiems priklausančių draudimo išmokų iki 2023 m. sausio 16 d., išmokos nebebus toliau mokamos.

Primename, jog Jūsų, kaip indėlininko, teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Kitaip sakant, Jūs per 5 metus nuo kredito įstaigos bankroto dienos turite atsiimti jums priklausančią išmoką,. Suėjus 5 metų terminui, Jūs prarasite teisę gauti draudimo išmoką, o neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: www.iidraudimas.lt  arba kreiptis į valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu    (8 5) 213 5657.

2018 m. sausio 16 d. kredito unijai „Centro taupomoji kasa“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą – UAB „Medicinos bankas“ Vilniaus miesto filialą – pervedė draudimo išmokas, į kurio padalinius bankrutavusios kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo.