Bankrutavusios kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ ragina bankrutavusios kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkus atsiimti iki 2023 m. vasario 13 d. draudimo išmokas iš AB „Citadele“ banko, esančio Kauno m. padalinyje.

Tuo atveju, jei bankrutavusios kredito unijos indėlininkai neatsiims jiems priklausančių draudimo išmokų iki 2023 m. vasario 13 d., išmokos nebebus toliau mokamos.

Primename, jog Jūsų, kaip indėlininko, teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Kitaip sakant, Jūs per 5 metus nuo kredito įstaigos bankroto dienos turite atsiimti jums priklausančią išmoką,. Suėjus 5 metų terminui, Jūs prarasite teisę gauti draudimo išmoką, o neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: www.iidraudimas.lt  arba kreiptis į valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657.

2018 m. vasario 13 d. kredito unijai „Taupkasė“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą – pervedė draudimo išmokas. Dėl priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo, bankrutavusios kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkai turi kreiptis į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo Kauno padalinį adresu K. Donelaičio g. 62 / Putvinskio g. 53.