Bankrutavusių kredito įstaigų indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ragina bankrutavusių kredito įstaigų, nurodytų žemiau, indėlininkus atsiimti draudimo išmokas:

  • Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai raginami iki 2022 m. kovo 7 d. atsiimti draudimo išmokas iš UAB Medicinos banko padalinių, esančių Telšių, Plungės ir Mažeikių m.;
  • Pajūrio kredito unijos indėlininkai raginami iki 2022 m. kovo 17 d. atsiimti draudimo išmokas iš UAB Medicinos banko padalinių, esančių Klaipėdos ir Palangos m.;
  • Kredito unijos „Baltija“ indėlininkai raginami iki 2022 m. rugsėjo 25 d. atsiimti draudimo išmokas iš AB Šiaulių banko padalinių (visoje Lietuvoje);
  • Namų kredito unijos indėlininkai raginami iki 2022 m. rugsėjo 25 d. atsiimti draudimo išmokas iš AB Šiaulių banko padalinių (visoje Lietuvoje);
  • Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai raginami iki 2022 m. lapkričio 10 d. atsiimti draudimo išmokas iš AB „Citadele“ banko padalinių (visoje Lietuvoje);
  • Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai raginami iki 2023 m. sausio 16 d. atsiimti draudimo išmokas iš UAB Medicinos banko padalinių, esančių Vilniaus m.;
  • Kredito unijos Taupkasė indėlininkai raginami iki 2023 m. vasario 13 d. atsiimti draudimo išmokas iš AB „Citadele“ banko, esančio Kauno m. padalinyje.

Primename, jog Jūsų, kaip indėlininko, teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Kitaip sakant, Jūs per 5 metus nuo kredito įstaigos bankroto dienos turite atsiimti jums priklausančią išmoką, pvz., kredito įstaiga bankrutavo 2018-02-13, tad Jūs draudimo išmoką galite atsiimti iki 2023-02-13. Suėjus 5 metų terminui, Jūs prarasite teisę gauti draudimo išmoką, o neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Norėdami atsiimti Jums priklausiančią draudimo išmoką už Jūsų atitinkamoje bankrutavusioje kredito įstaigoje turėtą indėlį, Jūs turite kreiptis į už draudimo išmokų mokėjimą atsakingą draudimo išmokų mokėjimo agentą (kuris nurodytas prie bankrutavusios kredito įstaigos).

Taip pat primename, kad yra mokamos draudimo išmokos už BAB banko SNORAS (toliau – SNORAS) neįsigaliojusias obligacijas bei neįsigaliojusias akcijas, todėl šių obligacijų ir akcijų turėtojai raginami iki 2023 m. kovo 22 d. atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas. Pažymime, jog neįsigaliojusiomis obligacijomis laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

Šiuo atveju SNORO neįsigaliojusių obligacijų ir neįsigaliojusių akcijų turėtojai dėl draudimo išmokos atsiėmimo turi kreiptis į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir pateikti prašymą dėl draudimo išmokos išmokėjimo. Svarbu paminėti, kad draudimo išmoka Jums bus išmokėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

Prašymus dėl draudimo išmokų galite teikti Jums tinkamu ir pasirinktu būdu:

  • arba per Elektroninius valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/login. Šioje sistemoje Jums reikės užpildyti nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti, nurodant, kurią iš pateiktų draudimo sistemų pasirenkate (Indėlių draudimo ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą);
  • arba atvykti į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresu Algirdo g. 31, Vilnius. Atvykę į įmonę, atsakingam darbuotojui turėsite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildyti prašymus, kuriuose reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią įmonė perves lėšas;
  • arba išsiųsti į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ užpildytą prašymą registruotu laišku, jame papildomai pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens.

Kilus neaiškumams ar turint papildomų klausimų galite kreiptis į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresu: Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657. Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką pateikiama: http://iidraudimas.lt.