Bankrutavusių kredito unijų indėlininkai raginami atsiimti apdraustas lėšas

 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) informuoja, kad šiuo metu 11 bankrutavusių kredito unijų – „Švyturio taupomoji kasa“ (draudžiamasis įvykis – 2013-01-24), Nacionalinė kredito unija (draudžiamasis įvykis – 2013-01-24), „Laikinosios sostinės kreditas“ (draudžiamojo įvykio data – 2013-05-09), „Vilniaus taupomoji kasa“ (draudžiamasis įvykis – 2014-01-17), „Naftininkų investicijos“ (draudžiamasis įvykis – 2014-04-30), „Amber“ (draudžiamasis įvykis – 2016-09-20), „Žemaitijos iždas“ (draudžiamasis įvykis – 2017-03-07), Pajūrio kredito unijos (draudžiamasis įvykis – 2017-03-17), Namų kredito unija (draudžiamasis įvykis – 2017-09-25), „Baltija“ (draudžiamasis įvykis – 2017-09-25),   „Vilniaus kreditas“ (draudžiamasis įvykis įvyko – 2017-11-10) indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos ir jų dar neatsiėmė, suskubtų tą padaryti kol nesibaigė 5 metų terminas. Šiuo metu aukščiau nurodytų kredito unijų  indėlininkai iš viso neatsiėmė 20,1 mln. eurų.

Įmonė ragina suskubti atsiimti draudimas išmokas bankrutavusių kredito unijų „Švyturio taupomoji kasa“ ir Nacionalinė kredito unija indėlininkus, kadangi draudimo išmokos šių kredito unijų indėlininkams bus baigtos mokėti 2018 metų pradžioje.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unijų „Švyturio taupomoji kasa“, Nacionalinė kredito unija, „Laikinosios sostinės kreditas“, „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per Įmonės pasirinką draudimo išmokų mokėjimo agentą – Danske Bank A/S Lietuvos filialą, „Naftininkų investicijos“ ir „Vilniaus kreditas“ indėlininkai per AB „Citadele“ banką, „Amber“, „Žemaitijos iždas“, Pajūrio kredito unijų indėlininkai per UAB Medicinos banką, o Namų kredito unijos ir „Baltija“ indėlininkai per AB Šiaulių banką.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Taigi per 5 metus, nuo draudžiamoje įvykio dienos, indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, lėšos grįš į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: http://iidraudimas.lt arba kreiptis į Įmonę adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657.