BKU „Naftininkų investicijos“ indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad 2019 m. balandžio 30 d. baigė mokėti draudimo išmokas BKU „Naftininkų investicijos“ indėlininkams.

BKU „Naftininkų investicijos“ licencija atšaukta 2014 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos grąžintos į Indėlių draudimo fondą.