D.U.K. dėl neįsigaliojusių/ neišplatintų BAB banko Snoras akcijų ir obligacijų

2018-08-29 (atnaujinta 2021-01-01)

    1. Kaip pateikti prašymą dėl draudimo išmokos už BAB banko Snoras neįsigaliojusias obligacijas/akcijas?

       Prašymą draudimo išmokai gauti galite pateikti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

a. Per e.valdžios vartus. Jei esate BAB banko Snoras neįsigaliojusių obligacijų/akcijų turėtojas, per e. valdžios vartus Jums reikia užpildyti Prašymą išmokėti draudimo išmoką nurodant, kurią draudimo sistemą pasirenkate (Indėlių draudimo ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą). Gali būti pasirinkta tik viena iš nurodytų sistemų:

b. Registruotu paštu siunčiant prašymą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo); Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo) valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo įmonė), adresu Algirdo g. 31, Vilnius ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro;

c. Atvykus į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius LT-03219, su galiojančiais asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais ir užpildžius prašymus, kuriuose reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas.

 2. Jei aš turiu neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas ir pasirinkau Indėlių draudimo apsaugą, kokia suma man bus kompensuojama?

Jums kompensuojama 100 proc. visų BAB banko Snoras turėtų indėlių suma iki 100 000 eurų. Apskaičiuojant indėlių draudimo išmoką už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas bus įvertintos visos BAB banko Snoras apskaičiuotos ir išmokėtos indėlių draudimo išmokos, t. y. bendra indėlio draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų.

3. Jei aš turiu neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas ir pasirinkau Įsipareigojimų investuotojams draudimo apsaugą, kokia suma man bus kompensuojama?

Jums kompensuojama 100 proc. visų BAB banke Snoras turėtų įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų ir 90 proc. įsipareigojimų investuotojams nuo 3 000 eurų iki 22 000 eurų. Didžiausia galima draudimo išmokos suma yra lygi 20 100 eurų, ji yra apskaičiuojama tokiu būdu: 3 000 eurų + (22 000 eurų – 3 000 eurų ) * 90%

4. Ar galiu už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas pildyti du prašymus? (pvz. už vieną Obligacijų pasirašymo sutartį rinktis Indėlių draudimo apsaugą, o už kitą Obligacijų pasirašymo sutartį rinktis Įsipareigojimų investuotojams draudimo apsaugą)

Jūs galite rinktis tik vieną draudimo apsaugą taikomą neįsigaliojusioms obligacijoms ir tik vieną draudimo apsaugą taikomą neįsigaliojusioms akcijoms.

 5. Ar galiu pateikti Prašymą išmokėti draudimo išmoką per e. valdžios vartus už kitą asmenį?

Ne. Prašymai per e. valdžios vartus teikiami asmeniškai konkretaus asmens.

 6. Kur man kreiptis atstovaujant kitą asmenį?

Atstovaudamas kitą asmenį, Jūs turėtumėte dėl draudimo išmokos mokėjimo kreiptis:

a. tiesiogiai į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei notaro patvirtintą įgaliojimą, patvirtinantį Jūsų teisę atstovauti draudimo išmokos gavėją, taip pat reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas;

b. siunčiant registruotą laišką Draudimo įmonei, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, jame pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir notaro patvirtinto įgaliojimo atstovauti draudimo išmokos gavėją kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens bei užpildytą Prašymo išmokėti draudimo išmoką formą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo).

 7. Kur man kreiptis, jei esu paveldėtojas?

Dėl draudimo išmokos, jei esate paveldėtojas, galite kreiptis:

a. tiesiogiai į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, notaro patvirtintus paveldėjimo ir/arba nuosavybės teisės liudijimus, kuriuose būtų patvirtintas faktas apie išmokos gavėjo mirtį bei nurodyti paveldėto turto įpėdiniai, bei pats paveldėtas turtas, taip pat reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas;

b. siunčiant registruotą laišką Draudimo įmonei, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219 , jame pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir paveldėjimo ir/arba nuosavybės teisės liudijimus, kuriuose būtų patvirtintas faktas apie išmokos gavėjo mirtį bei nurodyti paveldėto turto įpėdiniai, bei pats paveldėtas turtas, kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens bei užpildytą Prašymo išmokėti draudimo išmoką formą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo).

 8. Ar per e. valdžios vartus galiu pateikti Prašymą išmokėti draudimo išmoką atstovaudamas įmonę, kuri buvo įsigijusi neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas?

Taip, jungiantis per e. valdžios vartus Jums reikėtų nurodyti, kad jungiatės kaip juridinis, o ne kaip fizinis asmuo.

  • Jei kreipiatės kaip įmonės vadovas, prašome papildomai pridėti Juridinių asmenų registro išrašą, jame turi matytis esamo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas.
  • Jei kreipiasi kitas įgaliotas asmuo, prašome papildomai pridėti Juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą su juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti) arba notaro patvirtintą įgaliojimą, arba notarine tvarka patvirtintam įgaliojimui įstatymų nustatyta tvarka prilyginamą dokumentą bei Juridinių asmenų registro išrašą.

9. Per kiek laiko nuo Prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo man bus išmokėta draudimo išmoka?

Draudimo išmoka bus išmokama ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo pateikimo.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. draudimo išmoka bus išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

10. Kaip man žinoti, ar mano pirktos BAB banko Snoras obligacijos yra įsigaliojusios ar neįsigaliojusios?

Neįsigaliojusiomis obligacijomis laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

11. Ką daryti, jei mano pirktos BAB banko Snoras obligacijos yra įsigaliojusios?

Draudimo išmokos asmenims, turėjusiems įsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas, nėra mokamos.

12. Kiti Jums rūpimi klausimai

Dėl papildomos informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimą kreipkitės į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657.