Dėl metinės periodinių ( ex ante ) draudimo įmokų normos nustatymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1K-193 „Dėl metinės periodinių (ex ante) draudimo įmokų normos nustatymo“, nustatyta nauja visų indėlių draudimo sistemos dalyvių metinė periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų norma laikotarpiui nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d.

Ši norma nurodytam laikotarpiui yra 0,2 procento nuo visų indėlių draudimo sistemos dalyvių pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos.

Detaliau apie indėlių draudimo įmokų apskaičiavimą ir mokėjimą galima rasti Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 str. ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-400 patvirtintame Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše.