Europos Parlamentas pakeitė Direktyvą dėl indėlių garantijų sistemų

EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA 2009 m. kovo 11 d. priėmė DIREKTYVĄ 2009/14/EB iš dalies keičiančią Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino. Nustatoma, kad nuo 2010 m. gruodžio 31 d. draudimo suma turi būti nemažesnė nei 100 000 eurų, o draudimo išmokų terminas – 20 darbo dienų, kuris gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.