Gerėja visuomenės žinios apie indėlių draudimą

 

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ užsakymu atlikus gyventojų apklausą apie indėlių draudimą paaiškėjo, kad Lietuvos gyventojų žinios apie indėlių draudimą yra pagerėjusios lyginant su praėjusiu laikotarpiu (2018 m.), kuomet buvo atlikta ankstesnė apklausa (žr. grafiką).

Įmonės didžiausias siekis kiekvienam visuomenės nariui suteikti tinkamą informaciją apie indėlių draudimo sistemą Lietuvoje, nes tai susiję su gyventojų piniginėmis lėšomis. Todėl įmonė siekia, kad kuo didesnė visuomenės dalis būtų tinkamai informuota ir gautų reikiamas žinias apie indėlių draudimą.

Beveik pusė apklaustųjų (47 proc.) žino indėlių draudimo objektą. Daugiau nei pusė apklaustųjų (54 proc.) žino, kokia yra maksimali indėlių draudimo išmokos suma, t. y. kokia suma būtų kompensuojama kredito įstaigos (banko ar kredito unijos) draudžiamojo įvykio atveju. Palyginti su 2018 m., teisingai atsakiusiųjų skaičius išaugo 3 proc.

Vis dar didžioji dalis visuomenės nežino, kokia valiuta laikomos lėšos yra apdraustos. Nemaža dalis – 21 proc. respondentų – mano, kad apdraudžiamos yra tik eurais laikomos lėšos. Tačiau beveik pusė (46 proc.) tyrime dalyvavusių asmenų žino, kad apdraustos yra visomis valiutomis laikomos lėšos. Šis rezultatas yra geresnis nei 2018 m., kuomet tik 38 proc. respondentų teisingai atsakė apie apdraudžiamas valiutas.

Daugiau nei pusė (55 proc.) apklaustų gyventojų žino, kad draudimo išmokos yra išmokamos iš Indėlių draudimo fondo, kuris kaupiamas iš kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) sumokėtų draudimo įmokų. Šis rezultatas nekito nuo 2018 m. Tačiau kaip ir 2018 m. (17 proc.), taip ir 2020 m. ( 21 proc.) tebevyrauja klaidinga nuomonė, jog draudimo išmokos išmokamos iš valstybės biudžeto, 22 proc. (2018 m. 28 proc.) atsakė nežinantys, iš kokių lėšų mokamos draudimo išmokos.

Dauguma apklaustųjų (47 proc.) žino, jog už draudimo išmokų išmokėjimą yra atsakinga įmonė. Palyginti su 2018 m., teisingai atsakiusiųjų skaičius sumažėjo 2 proc. punktais (nuo 49 proc.).

Terminą dėl indėlininko teisės į indėlių draudimo išmoką (5 metai) žino 25 proc. apklaustųjų, o 2018 m. šį atsakymą pasirinko 22 proc. Kita dalis – 37 proc. – klaidingai mano, kad teisė į draudimo išmoką galioja 3 mėnesius, 15 proc. mano, jog šis terminas yra 10 dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Iš viso neteisingai atsakiusiųjų 2020 m. buvo 52 proc., o 2018 m. šis procentas siekė 54.

Didžioji dalis apklaustųjų žino, jog indėliai yra drausti bankuose (86 proc.) ir kredito unijose (48 proc.). Teisingų atsakymų vidurkis sudaro 67 proc. Kai 2018 m. teisingai atsakiusiųjų buvo tik 35 proc. Tačiau vis dar pasitaiko klaidingai manančių, jog indėliai yra draudžiami elektroninių pinigų įstaigose (5 proc.), o 11 proc. apklaustųjų atsakė, jog nežino kuriose kredito įstaigose indėliai yra apdrausti.

Apibendrinant apklausos rezultatus, paminėtina, kad žinios apie indėlininko teises į indėlių draudimo išmoką yra pagerėjusios, tačiau įmonė vis dar mato žinių spragas, todėl ateityje planuoja ir toliau didinti visuomenės žinias apie indėlių draudimo sistemą Lietuvoje, geografiškai praplėsti komunikacijos kanalus kituose Lietuvos didmiesčiuose, o taip pat bendradarbiauti su indėlių draudimo sistemos dalyviais dėl komunikacijos vykdymo klientų aptarnavimo skyriuose bei naudoti kitus informacijos sklaidos kanalus.

 

Apie apklausą

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ užsakymu buvo vykdoma reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa siekiant išsiaiškinti visuomenės žinias apie indėlių draudimą. Apklausą 2020 m. spalio mėn. atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.  Tyrimo imtis 1001 gyventojas, 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai iš 27 miestų ir 44 kaimų.