GERĖJA VISUOMENĖS ŽINIOS APIE INDĖLIŲ DRAUDIMĄ

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) užsakymu atlikus gyventojų apklausą apie indėlių draudimą paaiškėjo, kad nemažos gyventojų dalies žinios apie indėlių draudimą yra gana aukšto lygio, o bendra situacija, palyginti su 2015 m., kuomet buvo atlikta panaši apklausa, pagerėjo (žr. grafiką).

„Esame socialiai atsakinga įmonė, todėl siekiame, kad kuo didesnė visuomenės dalis būti tinkamai informuota ir gautų reikiamas žinias apie indėlių draudimą, tačiau visuomet raginame žmones ir pačius būti iniciatyvesniais ieškant informacijos, nes tai susiję su jų santaupomis, piniginėmis lėšomis, kurios gali būti apsaugotos draudiminio įvykio atveju, jeigu tik žmonės tinkamai žinos draudimo sąlygas“, – teigia draudimo įmonės direktorė Aurelija Mažintienė.

Daugiau nei pusė apklaustųjų (51 proc.) žino, kokia yra maksimali indėlių draudimo išmokos suma, t.y. kokia suma būtų kompensuojama kredito institucijos (banko ar kredito unijos) draudiminio įvykio atveju. Palyginti su 2015 m. teisingai atsakiusiųjų skaičius išaugo 6 proc. punktais (nuo 45 proc.).

Vis dėlto, didžioji dalis nežino, kokia valiuta laikomos lėšos yra apdraustos. Nemaža dalis – 29 proc. respondentų – mano, kad apdraudžiamos yra tik eurais laikomos lėšos. Tik kiek daugiau nei trečdalis (38 proc.) tyrimo dalyvių žino, kad apdraustos yra visomis valiutomis laikomos lėšos. Šis rezultatas yra geresnis nei 2015 m., kuomet tik 28 proc. respondentų teisingai atsakė apie apdraudžiamas valiutas.

Daugiau nei pusė (54 proc.) apklaustų gyventojų žino, kad draudimo išmokos yra išmokamos iš indėlių draudimo fondo, kuris kaupiamas iš kredito įstaigų (bankų, kredito unijų) sumokėtų draudimo įmokų. Tačiau 17 proc. klaidingai mano, kad draudimo išmokos mokamos iš valstybės biudžeto, 18 proc. mano, kad išmokos išmokamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 28 proc. atsakė nežinantys, iš kokių lėšų mokamos draudimo išmokos.

„Neretai klaidingai manoma, kad draudimo išmokos išmokamos iš valstybės biudžeto. Tačiau taip nėra – draudimo išmokos išmokamos iš Indėlių draudimo fonde kaupiamų lėšų, kurios surenkamos iš kredito įstaigų sumokamų įmokų“, – įsitikinusi A.Mažintienė.

Apie apklausą
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ užsakymu visuomenės apklausa apie indėlių draudimą atlikta siekiant išsiaiškinti, ką žmonės žino ir kokių žinių jiems trūksta apie indėlių draudimą. Apklausą 2018 m. pabaigoje atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Tyrimo imtis 1000 gyventojų, vyresni nei 18 metų iš 24 miestų ir 33 kaimų.