Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos yra stabilios

Informuojame, kad indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema veikia kaip įprasta, yra stabili ir kontroliuojama, todėl jokio pagrindo nerimauti nėra. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) užtikrina indėlių ir įsipareigojimų investuotojams apsaugą finansų įstaigų nemokumo atveju. IID veikla yra griežtai reglamentuojama Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas), todėl atsitikus draudiminiam įvykiui, t.y. Lietuvos bankui paskelbus kredito įstaigą nemokia, IID, vadovaudamasi  Įstatymu, vykdytų  draudimo išmokų išmokėjimą.

Pažymėtina, kad vienas iš Įstatyme įtvirtintų IID tikslų yra prisidėti prie finansų sistemos stabilumo, patikimumo ir saugumo stiprinimo. Vadovaujantis tuo, IID informuoja, kad vykdo jai pavestas funkcijas, įgyvendina jai keliamus Įstatymo tikslus bei užtikrina efektyvų indėlių draudimo sistemos funkcionavimą.