Kredito unijai "Švyturio taupomoji kasa" nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. sausio 25 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 03-16 „Dėl kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“.