Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti UAB Medicinos banke

2018 02 06

Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti UAB Medicinos banke

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti bet kuriame iš 9  UAB Medicinos banko padalinių, įsikūrusių Vilniaus mieste. UAB Medicinos banko centrinė būstinė įsikūrusi Pamėnkalnio g. 40, Vilnius.

Kredito unijų indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2018 m. vasario 6 dienos.

Atvykstant į UAB Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Atvykus į banką, indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją).

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Europos Sąjungoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijoje Centro taupomoji kasa siekia 10,56 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 1000. Kredito unijos Centro taupomoji kasa draudžiamasis įvykis įvyko 2018 m. sausio 16 d.

 

Daugiau informacijos:

  • apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://www.iidraudimas.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.
  • apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite UAB Medicinos bankas interneto svetainėje http://www.medbank.lt/  arba telefonu  8 800 60 700

  

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 16 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 14 iš 16 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2018 metais.