Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai iki 2022 m. lapkričio 10 d. raginami atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas. Dėl draudimo išmokų turi kreiptis į AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo padalinius.

Tuo atveju, jei bankrutavusios kredito unijos indėlininkai neatsiims jiems priklausančių draudimo išmokų iki 2022 m. lapkričio 10 d., išmokos nebebus toliau mokamos. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos grąžinamos į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: www.iidraudimas.lt arba kreiptis į valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657.

2017 m. lapkričio 10 d. kredito unijai „Vilniaus kreditas“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas – pervedė draudimo išmokas, į kurio padalinius bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo.