Kredito unijų „Baltija“ ir „Namų kredito unija“ indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Bankrutavusių kredito unijų „Baltija“ ir „Namų kredito unija“ indėlininkai iki 2022 m. rugsėjo 25 d. raginami atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas.

Indėlininkai dėl jiems priklausiančių draudimo išmokų turi kreiptis į AB Šiaulių banko padalinius veikiančius visoje Lietuvoje.

Iki 2022 m. rugsėjo 25 d. indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, jos nebebus toliau mokamos. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: www.iidraudimas.lt arba kreiptis į valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 213 5657.

2017 m. rugsėjo 25 d. kredito unijoms „Baltija“ ir „Namų kredito unija“ įvyko draudžiamieji įvykiai. Lietuvos banko valdyba pripažino šias kredito unijas nemokiomis ir visam laikui atšaukė joms išduotas veiklos licencijas.