Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimai

2024 m. birželio 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 3, 7, 12, 13, 14, 26, 33 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas (Įstatymo 4 ir 6 straipsniai įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.).

Svarbiausias pakeitimas, kuris liečia ne tik VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, bet ir Indėlių draudimo sistemos dalyvius – 12 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas, pagal kurį dabar bus kitaip skaičiuojami depozitinėse sąskaitose esantys pagrindiniai apdraustieji indėliai įmokų mokėjimo tikslais. Šio punkto nuostatos nurodo, kad „jeigu nėra galimybių vienoje depozitinėje sąskaitoje nustatyti tikslios vienam indėlininkui priklausančios pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos arba didžiausios galimos pagrindinių apdraustųjų indėlių sumos, periodinių (ex ante) draudimo įmokų apskaičiavimo tikslais laikoma, kad visos toje depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos yra apdraustos ir nuo jų apskaičiuojamos ir mokamos periodinės (ex ante) indėlių draudimo įmokos“.

Taip pat buvo patikslintas 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas, dėl kurio formuluotės kildavo daug neaiškumų indėlininkams, kieno nuosavos lėšos yra ne draudimo objektas. Šis punktas buvo papildytas ir dabar aiškiai nurodo, kad indėlių draudimo objektas nėra „kredito įstaigos nuosavos lėšos“.

Visus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimus galite rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf2fde602ed411efbdaea558de59136c

O aktualią įstatymo redakciją rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BAADED2C30B/asr