Nacionalinei kredito unijai laikinai nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas” taryba nutarė laikinai nutraukti indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai. Sprendimas priimtas 2012 m. gruodžio 13 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-275.