Nacionalinės kredito unijos ir "Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

Sausio 24 d. Nacionalinei kredito unijai ir kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ įvyko draudžiamieji įvykiai. Šių kredito unijų indėlininkai, kurių indėliai yra apdrausti pagal Lietuvoje veikiančią indėlių draudimo sistemą, įgyja teisę į draudimo išmoką.

VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi Nacionalinės kredito unijos ir “Švyturio taupomoji kasa” indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki vasario 21 d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai ne daugiau kaip 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki kovo 7 d.

„Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų pervesti kaip galima greičiau. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Draudimo išmokos bus mokamos per įmonės pasirinktą banką.“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.

Tai reiškia, kad indėlininkai, kurie turėjo indėlį vienoje iš šių kredito unijų, šiuo metu nieko daryti neturi: nereikia niekur kreiptis ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Kai tik bus pasirinktas bankas, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 139 mln. litų, iš jų virš 120 mln. litų sudaro mokėtinos draudimo išmokos Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, virš 18 mln. litų – „Švyturio taupomosios kasos indėlininkams. Indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 3650, iš jų 3120 – Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, 530 – „Švyturio taupomosios kasos“ indėlininkai.

Siekiant užtikrinti sklandų draudimo išmokų išmokėjimą Nacionalinės kredito unijos ir „Švyturio taupomosios kasos“ indėlininkams, dalį lėšų draudimo įmonei reikės skolintis iš Finansų ministerijos.

Apie draudimo išmokas:
– Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.
– Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką, jeigu nenurodyta kitaip.
– Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.
– Remiantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos
– Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
– Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.