"Naftininkų investicijos" indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkai iki 2019 m. balandžio 30 d. raginami atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas. 2014 m. balandžio 30 d. kredito unijai „Naftininkų investicijos“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB „Citadele“ banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2014 m. gegužės 20 d. kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra AB „Citadele“ bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 3,43 mln. eurų, skirtų 225 indėlininkams. Indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.