Namų kredito unijos indėlininkams papildomai išmokėta 291 tūkstančiai eurų

2017-10-26

Namų kredito unijos indėlininkai, dėl kurių indėlių teisėsaugos institucijos vykdė tyrimus, nuo spalio 26 dienos kviečiami atsiimti draudimo išmokas AB Šiaulių bankas padaliniuose.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuo 2017 m. spalio 6 dienos Namų kredito unijos indėlininkams per pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių bankas išmokėjo beveik 80 proc. (1,09 mln. eurų) visų kredito unijos indėlininkams mokėtinų draudimo išmokų.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo Įstatymas numato, kad Indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kai trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką.

FNTT atliko ikiteisminius tyrimus dėl galimo Namų kredito unijos didelės vertės turto iššvaistymo, dėl ko daliai minėtos kredito unijos indėlininkų draudimo išmokų išmokėjimas buvo atidėtas.

Pasibaigus tyrimui ir laikinajam administratoriui pateikus papildomus duomenis apie Namų kredito unijos indėlininkus, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į AB Šiaulių banką papildomai pervedė 291 tūkst. eurų dydžio draudimo išmokų sumą 10-čiai indėlininkų.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 100 000 eurų, išskyrus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnyje numatytas išimtis.