Nutraukas indėlių draudimas "Naftininkų investicijos"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” 2014 m. gegužės 5 d. visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Naftininkų investicijos“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. gegužės 5 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2014 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 03-67.