Nutrauktas indėlių draudimas kredito unijai "Vilniaus taupomoji kasa"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas” 2014 m. sausio 20 d. visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. sausio 20 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 03-12.