Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo rezultatai

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą.

2020 m. rekordiškai augę pagrindiniai apdraustieji indėliai ir toliau išlaiko spartų augimo tempą. Lyginant su 2020 m. pabaiga, pagrindinių apdraustųjų indėlių suma per 2021 m. I ketvirtį padidėjo 2,2 proc., o indėlius draudė 10 bankų (iš jų 5 specializuoti bankai) ir 62 kredito unijos. 2021 m. kovo 31 d. sukaupta pagrindinių apdraustųjų indėlių suma (indėliai, kurie yra indėlių draudimo objektas ir jų suma neviršija 100 tūkst. eurų), sudarė 16,5 mlrd. eurų.

Ataskaitiniu laikotarpiu bankų ir kredito unijų sumokėtų draudimo įmokų suma siekė 3,3 mln. eurų arba 10,7 proc. daugiau nei prieš tai buvusį laikotarpį.