Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai 2020 metais

Praėję 2020 metai Lietuvai buvo išskirtiniai ne tik dėl pandemijos, bet dar ir dėl rekordinio indėlių kredito įstaigose augimo, kurį lėmė tiek gyventojų (namų ūkių), tiek ir įmonių indėlių augimas. Taip pat pastebėta, jog atitinkamai rekordiškai kredito įstaigose augo ir pagrindiniai apdraustieji indėliai, kurių augimas, lyginant su 2019 metais, sudarė net 21,7 proc. Nepaisant to, Indėlių draudimo fonde finansinių išteklių tikslinis rodiklis buvo pasiektas.

Dėl Europos Centrinio Banko taikomų neigiamų palūkanų normų, ekonomikos skatinimo programų bei kitų pinigų politikos žingsnių, kuriais buvo siekiama suvaldyti pandemijos įtaką ekonomikai, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2020 metais susidūrė su lėšų investavimo iššūkiais, ieškant būdų, kaip saugiai investuoti ir uždirbti investicijų grąžą. Nepaisant susiklosčiusios situacijos, įmonė uždirbo pajamas iš nuosavo kapitalo lėšų investavimo ir tai leido užtikrinti pelną.

 

Plačiau apie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir jos administruojamų fondų 2020 metų veiklos rezultatus skaitykite čia.