Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai 2022 m. I ketv.

Indėlių draudimo fondo 2022 m. I ketv. rezultatai:

  • Apdraustųjų indėlių suma sudarė 18,94 mlrd. eurų arba paaugo 0,7 proc. lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis;
  • Indėlius draudė 11 bankų (iš jų 5 specializuoti bankai) ir 61 kredito unijos;
  • Indėlių draudimo fondo turtas siekė 213,2 mln. Eurų arba padidėjo 1,2 proc. lyginant su 2021 m. I ketv.