Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai 2022 metais

Stipri Lietuvos indėlių draudimo sistema – tai pagrindinis tikslas, kurio nuosekliai siekė valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) visus 2022 metus. Ekonomistų prognozės, kad dėl rekordinės infliacijos, kuri nuo 2022 m. vidurio Lietuvoje siekė daugiau nei 20 proc., gyventojų santaupos mažės – nepasiteisino, indėliai kredito įstaigose augo, atitinkamais tempais kredito įstaigose padidėjo ir pagrindiniai apdraustieji indėliai.  Dalinamės pagrindiniais Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliais už 2022 metus:

  •  2022 m. indėlių kredito įstaigose augimas siekė net 39,7 proc., o pagrindiniai apdraustieji indėliai per metus paaugo 16 proc.
  • Indėlių draudimo fonde sukaupti finansiniai ištekliai 2022 m. pabaigai sudarė 279 059,3 tūkst. eurų (279 612,3 tūkst. eurų sudarė finansiniai ištekliai ir 553,0 tūkst. eurų IDF įsipareigojimai – mokėtinos draudimo išmokos).
  •  Per paskutinius 2020–2021 m. indėlių draudimo fondo investicinės pajamos buvo žemos ir svyravo ties nulio riba, tačiau jau 2022 m. sugebėjome gauti teigiamas 606,1 tūkst. eurų pajamas.
  •  Ataskaitiniu laikotarpiu per IID iš Indėlių draudimo fondo buvo išmokėta 1 280,7 tūkst. eurų draudimo išmokų indėlininkams.
  •  2022 m. sudalyvavome 19-oje su „European Forum of Deposit Insurers“ (EFDI) veikla susijusiuose Valdybos narių susitikimuose, organizuotose darbo grupėse, konferencijose, seminaruose ir 8-iuose „European Banking Authority“ (EBA) darbo grupių susirinkimuose.

Manome, kad Lietuvoje galioja stabili indėlių ir įsipareigojimų investuotojams kompensavimo sistema – tiek jos taikymo srityje, tiek ir kompensacijos dydžiuose. Ji atlieka svarbų vaidmenį visuomenėje, nes suteikia daugeliui vartotojų pasitikėjimą bendradarbiauti su įmonėmis, teikiančiomis finansines paslaugas. 2022 m. patvirtinta nauja teisinė bazė, reglamentuojanti indėlių draudimą, sudarys sąlygas užtikrinti indėlių draudimo fondo stabilumą, leis nedidinti Indėlių draudimo fondo įsipareigojimų, sustiprins Indėlių draudimo fondo skolinimosi alternatyvų panaudojimą ir užtikrins efektyvesnį draudimo išmokų mokėjimą.

Plačiau apie IID administruojamų fondų veiklos rodiklius rasite čia.