Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ administruoja tris fondus: Indėlių draudimo fondą, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą ir Pertvarkymo fondą.

Indėlių draudimo fonde kaupiamos lėšos, skirtos indėlių draudimo išmokoms išmokėti.

2021 m. pirmojo pusmečio pabaigoje Indėlių draudimo fondo turtas siekė 213,7 mln. eurų ir,  lyginant su 2020 m. pabaiga, padidėjo 2,9 proc. dėl gautų indėlių draudimo įmokų ir gauto kreditorinio reikalavimo iš bankroto procesų. Indėlių draudimo fondo turtą sudarė: 34,2 mln. eurų – piniginės lėšos bankų sąskaitose, 105,1 mln. eurų – investicijos į Vyriausybių vertybinius popierius bei kitas fondo turtas, tame tarpe ir apskaičiuotas gautinas kreditorinis reikalavimas.

Indėlius draudė 11 bankų (iš jų 6 specializuoti bankai) ir 62 kredito unijos. 2021 m. birželio 30 d. sukaupta pagrindinių apdraustųjų indėlių suma (indėliai, kurie yra indėlių draudimo objektas ir jų suma neviršija 100 tūkst. eurų), sudarė 17,08 mlrd. eurų ir, lyginant su 2020 m. pabaiga, paaugo 5,3 proc.

Per 2021 m. pirmąjį pusmetį bankų ir kredito unijų sumokėtų draudimo įmokų suma siekė 6,6 mln. eurų arba 11,3 proc. daugiau nei prieš tai buvusį atitinkamą laikotarpį.