Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai

Indėlių draudimo fondo 2022 m. II ketv. rezultatai:

  • Apdraustųjų indėlių suma sudarė 19,8 mlrd. eurų arba paaugo 5,3 proc. su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis;
  • Indėlius draudė 12 bankų (iš jų 6 specializuoti bankai) ir 61 kredito unijos;
  • Indėlių draudimo fondo turtas siekė 216,8 mln. Eurų arba padidėjo 1,5 proc. lyginant su 2021 m. II ketv.