Pagrindiniai Indėlių draudimo fondo veiklos rodikliai

Indėlių draudimo fondo 2022 m. 9 mėn. rezultatai:

  • Apdraustųjų indėlių suma sudarė 24,4 mlrd. eurų arba paaugo 29,7 proc. lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis;
  • Indėlius draudė 12 bankų (iš jų 6 specializuoti bankai) ir 61 kredito unija;
  • Indėlių draudimo fondo turtas siekė 221,3 mln. eurų arba padidėjo 1,6 proc. lyginant su 2021 m. 9 mėn.