Patvirtinti įmonės 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1K-128 „Dėl valstybės įmonės  „Indėlių ir investicijų draudimas” 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo” patvirtinti įmonės 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir įmonės 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.