Raginame ieškinius teismuose turinčius indėlių sertifikatų turėtojus kreiptis į įmonę

2015-11-19

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) lapkričio 19 d. kreipėsi į BAB banko SNORAS bankroto administratorių dėl indėlininkų duomenų ir gavusi atitinkamus duomenis perves indėlių sertifikatų turėtojams priklausančias lėšas į AB SEB banką – šiame banke draudimo išmokas galės atsiimti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Civilinės bylos dėl indėlių sertifikatų, kurios šiuo metu yra sustabdytos, bus atnaujintos įstatymų nustatyta tvarka. Draudimo įmonė sieks užbaigti šias bylas taikiu būdu ir kuo operatyviau.

Kviečiame asmenis, kurie yra pareiškę ieškinius teismuose dėl indėlių sertifikatų, ar jų įgaliotus atstovus kuo skubiau susisiekti su draudimo įmone el. pašto adresu [email protected] ir nurodyti civilinės bylos numerį, ieškovo (-ų) vardus, pavardes, kontaktinius duomenis (adresą, telefoną ir el. paštą). Draudimo įmonė operatyviai pateiks prašymo dėl civilinės bylos atnaujinimo, taikos sutarties ir kitų būtinų dokumentų projektus susipažinti ir pasirašyti.

Indėlių draudimo išmokas už indėlių sertifikatus draudimo įmonė SEB bankui planuoja pervesti iki gruodžio 15 d. Apie tikslią draudimo išmokų atsiėmimo tvarką ir datą, nuo kada indėlių sertifikatų turėtojai galės kreiptis į SEB banką atsiimti jiems priklausančių lėšų, draudimo įmonė informuos savo internetiniame puslapyje ir žiniasklaidoje papildomai.

Draudimo išmokos bus apskaičiuotos pagal BAB banko SNORAS perduotus draudimo įmonei duomenis apie indėlininkus ir jų turėtas indėlių sumas iki draužiamojo įvykio dienos (2011 m. lapkričio 24 d.), vadovaujantis tą dieną galiojusios LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo redakcijos nuostatomis. 

Asmenims, kurie nėra pareiškę ieškinių teismuose, nereikia pateikti jokių papildomų prašymų ar dokumentų nei draudimo įmonei, nei BAB bankui SNORAS.