Rekordinis apdraustųjų indėlių augimas

2020 metai Lietuvai buvo išskirtiniai ne tik dėl užklupusios pandemijos, kuri sukaustė visas pasaulio šalis, tačiau ir dėl rekordinio indėlių augimo Lietuvoje.

Visą 2020 metų laikotarpį buvo pastebimas ženklus indėlių, laikomų kredito įstaigose, augimas. Panašiais tempais augo ir apdraustieji indėliai, t. y. indėliai iki 100 tūkst. eurų, kurie yra apdrausti indėlių draudimu. 2019 metais pagrindinių apdraustųjų indėlių augimas, lyginant su 2018 metais sudarė 11,6 proc., o 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis indėliai paaugo net 21,7 proc. Didžiausias pagrindinių apdraustų indėlių augimas buvo fiksuotas gruodžio mėnesį ir sudarė 5,14 proc.

Lietuvos indėlių draudimo sistemoje dalyvaujančios kredito įstaigos 2020 m. gruodžio 31 d. buvo sukaupusios 16,21 mlrd. eurų apdraustųjų indėlių sumą, kuri pagal dalyvių grupes pasiskirstė taip:

Apdraustųjų indėlių augimą kredito įstaigose lėmė tiek gyventojų (namų ūkių), tiek ir įmonių indėlių augimas. 2020 m. laikotarpiu tam tikros dalies gyventojų santaupos augo dėl padidėjusio darbo užmokesčio, be to,  gyventojai buvo  linkę daugiau taupyti dėl neapibrėžtos situacijos, kurią nulėmė COVID-19. Įmonių apdraustųjų indėlių augimui įtakos galimai turėjo įmonių planų dėl investicijų atidėjimas, todėl lėšas, nors ir laikinai,  laikė bankuose. Neatmestina ir tai, kad dalies įmonių indėlių augimą įtakojo ir pandemijos laikotarpiu skiriamos pagalbos priemonės verslui, tam tikrais atvejais ir bankų atidėti paskolų mokėjimai“, – komentavo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė Aurelija Mažintienė.

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. 2002 metų viduryje indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 17 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 15 iš 17 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2018 metais.