„Snoro“ indėlininkams skirtų draudimo išmokų pervesta už daugiau kaip 4 mlrd. litų

Per tris pirmuosius šių metų ketvirčius VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė) bankams, per kuriuos išmokamos draudimo išmokos, papildomai pervedė 37,81 mln. litų, skirtų likviduojamo banko „Snoras“ indėlininkams.

Iki šių metų rugsėjo 30 d. bankai, per kuriuos išmokamos draudimo išmokos, išmokėjo draudimo išmokų 209 tūkstančiams „Snoro“ indėlininkų už 3,96 mlrd. litų sumą. Dar 169 tūkstančiai draudimo išmokų gavėjų iki šiol nėra atsiėmę jiems priklausančių draudimo išmokų už bendrą 79,55 mln. litų sumą. Iki šiol dalis draudimo išmokų neatsiimta dėl įvairių priežasčių, kurių dažniausiai pasikartojančios yra šios: tvarkomi paveldėjimo dokumentai, areštuotos draudimo išmokų gavėjų sąskaitos, keičiasi užsienio piliečių ar įmonių duomenys, vyksta teisminiai procesai dėl draudimo išmokos dydžio, draudimo išmokos gavėjas negali bankui pateikti reikalingų dokumentų draudimo išmokai gauti, tvarkomi įgaliojimai, asmenys yra išvykę iš Lietuvos arba atlieka bausmę, taip pat dėl itin mažų buvusių indėlių sumų.

Nuo draudimo išmokų mokėjimo pradžios, t.y. 2011 m. gruodžio 14 d., iki 2012 m. rugsėjo 30 d. įmonė pervedė draudimo išmokų už 4,04 mlrd. litų sumą į bankų, pasirinktų draudimo išmokoms išmokėti, sąskaitas.

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“:
Įmonė draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams.

2012 m. rugsėjo 30 d. įmonės klientais buvo: 8 komerciniai bankai, 77 kredito unijos, 10 finansų maklerio įmonių, 12 valdymo įmonių.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis – 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais.

Teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informacija