Apie einamaisiais metais VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas” darbuotojų padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir darbuotojams už juos skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas informacijos nėra.