VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skola nuosekliai mažėja

 

Preliminariais duomenimis, per 2015 m. I ketv. valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) Finansų ministerijai grąžino 40,12 mln. eurų paskolos, kurių 27,29 mln. eurų – iš bankrutavusių kredito unijų bankroto proceso metu grąžintų lėšų ir 12,83 mln. eurų – iš draudimo įmokų, taip pat draudimo įmonė sumokėjo 1,59 mln. eurų paskolos palūkanų. 
Bendras Finansų ministerijos draudimo įmonei suteiktų, bet dar negrąžintų, paskolų dydis kovo 31 d. sudarė 271,27 mln. eurų. Dėl BAB banko SNORAS draudžiamojo įvykio draudimo įmonė Finansų ministerijai liko skolinga 48,95 mln. eurų, o dėl BAB Ūkio banko – 222,32 mln. eurų. 
 
„Paskola Finansų ministerijai grąžinama iš dviejų šaltinių – draudėjų sumokėtų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą ir iš bankrutavusių kredito įstaigų, kuriose draudimo įmonė turi kreditorinį reikalavimą, bankroto procesų metu grąžintų lėšų“, – teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė. 
Per 2015 m. I ketv. bendra deklaruota indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų suma sudarė 14,90 mln. eurų arba 13,9 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Iš jų draudimo įmokos į indėlių draudimo fondą sudarė 99,8 proc., o į įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą – 0,2 proc. Didžioji draudimo įmokų dalis buvo skirta Finansų ministerijai skolinių įsipareigojimams vykdymui. 
 
Per 2015 metų I ketvirtį iš bankrutuojančių kredito įstaigų draudimo įmonė susigrąžino 49,35 mln. eurų. 
 
Nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. kovo 31 d. visa Įmonės išmokėtų draudimo išmokų suma iš Indėlių draudimo fondo sudarė 1,56 mlrd. eurų ir tai sudarė didžiausią įtaką Indėlių draudimo fondo (toliau – fondas)_dydžiui, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigai vis dar buvo neigiamas. Nuo 2014 m. kovo 31 d., kuomet fondo dydis sudarė (-)684,7 mln. eurų, fondo deficitas sumažėjo 64 proc. ir fondo dydis 2015 m. kovo 31 d. sudarė (-)244,72 mln. eurų. 
 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2015 m. kovo 31 d. siekė 2,40 mln. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas, palyginti su 2014 m. atitinkamo laikotarpio pabaiga, padidėjo 5,26 proc. dėl surinktų draudimo įmokų ir pajamų iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo. 
 
Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 
      
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines paslaugas.
2015 m. kovo mėn. 31 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 99 draudėjai, iš jų 7 komerciniai bankai, 75 kredito unijos, 7 finansų maklerio įmonės, 10 valdymo įmonių.